Sitemap | Mobiel

Trance en Hypnose

hypnotherapeut amsterdam  
Trance en Hypnose
Trance kennen we allemaal uit ervaring. Je kunt bijvoorbeeld verdiept zijn in een boek waardoor je minder aandacht hebt voor je omgeving. Het verhaal speelt zich als het ware af in je innerlijke belevingswereld en jij bent er met je volle aandacht bij. Je aandacht is naar binnen gericht maar je bent je ook bewust van je omgeving. Je bemerkt het als iemand iets tegen je zegt of je aanraakt en je kunt er op reageren. In trance gebeurt alleen datgene waar jij achter staat. Als je in hypnotische trance bent lijkt het alsof je droomt terwijl je tegelijk alert en helder van geest bent.

Hypnotherapie maakt gebruik van trance en hypnose en biedt daardoor bijzondere therapeutische mogelijkheden. Mensen denken en handelen vaak volgens vaste patronen waardoor het minder eenvoudig is om te veranderen. Je kunt het gevoel hebben dat je op eigen kracht niet verder komt. Hypnotherapie maakt het je mogelijk om een stap in de goede richting te zetten. Terwijl je in hypnotische trance bent help ik je om vaste patronen te doorbreken. Er ontstaat ruimte in je geest om oplossingen te bedenken en nieuwe wegen te bewandelen.

Hypnotiseren betekent dat iemand je helpt om in trance oftewel hypnose te gaan. Je hebt misschien op de televisie wel eens een hypnotiseur aan het werk gezien. Deelnemers aan de show worden er toe aangezet om allerlei merkwaardige handelingen te verrichten. Hypnose als therapeutisch hulpmiddel is hiermee in geen enkel opzicht te vergelijken. Ik maak uitsluitend gebruik van hypnose om je inzicht te geven in je innerlijke belevingswereld en om positieve verandering te stimuleren.

Hypnotherapie is in veel opzichten gelijk aan reguliere psychotherapie maar beschikt over extra therapeutische mogelijkheden door gebruik te maken van trance en hypnose. Als je een positief gevoel hebt over hypnotherapie kun je vrijwel zeker in hypnose gaan.
  'Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.'
- Abraham H. Maslow -
informatie over Hypnos, god van de slaap
Hypnos
NBVH
© J.J. Kruunenberg