hypnotherapie amsterdam
Franz Anton Mesmer

Franz Anton Mesmer

Franz Anton Mesmer (1734-1815) was een Oostenrijkse arts. Hij meende een geheimzinnig fluïdum ontdekt te hebben dat van iedere magneet uitgaat. Dit fluïdum zou geneeskrachtige eigenschappen hebben. Later beweerde hij dat vanuit het lichaam eveneens een dergelijke kracht uitgaat. Hij noemde dat dierlijk magnetisme.

Mesmer plaatste zijn cliënten rond een tobbe met ijzerhoudend (gemagnetiseerd) water en liet ze de rand van de tobbe vasthouden. Vervolgens raakte hij zijn cliënten met een ijzeren staaf op verschillende plekken van het lichaam aan. Daarbij droeg hij kleding met een majestueuse uitstraling en keek zijn cliënten strak aan. Het doel van deze magnetische behandeling was het bewerkstelligen van een crisis, heftige stuiptrekkingen en een toestand van extase die, zoals hij meende, voor genezing zorgt. Door de magnetische behandeling van Mesmer zijn de begrippen Magnetiseren, Magnetiseur en Mesmerisme ontstaan.

Mesmer besefte niet dat het zijn suggestiviteit was die tot genezing van zijn cliënten leidde. Speciale handbewegingen, muziek en de sfeer rondom de tobbe versterkten dit effect. Zijn cliënten waren overtuigd van de effectiviteit van de behandeling en dat zorgde voor genezing. Dit is te vergelijken met de soms verrassend positieve werking van een placebo medicijn.

Mesmerisme en hypnotherapie worden met elkaar in verband gebracht omdat beide gebruik maken van suggesties. Mesmer deed dit door de bijzondere entourage van zijn sessies, hij maakte geen gebruik van verbale methoden. De hypnotherapeut gebruikt verbale suggesties om de cliënt er toe aan te zetten belemmerende gedachtepatronen te wijzigen.

Voor meer informatie over Franz Anton Mesmer klik hier.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) wordt tot een van de belangrijkste psychiaters van de vorige eeuw gerekend. Hij had een eenzame jeugd in een arm domineesgezin. Zijn moeder was depressief en trok zich terug in haar eigen wereld. Jung had in die tijd visioenen en dromen die hem zijn hele leven bezig gehouden hebben.

Volgens Jung is ons bewustzijn ontstaan uit een onbewuste oudere psyche. Het bewuste en het onbewuste werken samen zonder dat het bewuste daar direct invloed op heeft. Jung geeft aan dat de psyche niets magisch heeft. Het is een reëel fenomeen met zijn eigen structuur en zijn eigen wetten.

Psychoanalyse is volgens Jung het zoeken in het verleden naar verborgen psychologische factoren die er voor zorgen dat onjuist op bepaalde gebeurtenissen wordt gereageerd.

Jung stelt dat psychotherapie een vrij contact tussen het bewuste en het onderbewuste bevordert. Blokkades worden verwijderd die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Het is belangrijk dat mensen luisteren naar hun innerlijke stem en er niet tegenin gaan.

Cliënten van Jung droomden van therapie als een verfrissend bad. In hun dromen beleefden ze een wedergeboorte. Dat geeft volgens Jung aan dat inzicht in het onbewuste en de integratie daarvan in de psyche een nieuwe vitaliteit oplevert.

Voor meer informatie over Carl Gustav Jung klik hier.

Milton Erickson

Milton Erickson

Milton Erickson (1901-1980) wordt algemeen als grondlegger van de moderne hypnotherapie beschouwd. Hij was hypnotherapeut en psychiater met een praktijk in Phoenix, Arizona, USA.

Op zijn 19e jaar werd hij getroffen door kinderverlamming en er werd hem verteld dat hij nooit meer in staat zou zijn om te lopen. Geconcentreerd werkte hij aan zijn herstel door te kijken hoe baby's hun armen en benen leren gebruiken. Therapie definieerde hij om die reden als het stap voor stap verleggen van grenzen. Zijn kennis en inzicht van nonverbale communicatie hebben hem geholpen om bijzondere therapeutische technieken te ontwikkelen.

Erickson vertelde zijn cliënten verhalen die op het eerste gezicht slechts zijdelings verband hielden met de hulpvraag. Hij maakte gebruik van anekdoten, metaforen en symbolische figuren zoals in sprookjes voorkomen. Daarnaast had hij een bijzonder gevoel voor het gebruik van intonatie. Door zijn manier van praten raakte het rationele denken van zijn cliënten in verwarring en plaatste zich wat meer op de achtergrond. Hierdoor ontstond ruimte voor een directe dialoog met het onderbewuste. Op subtiele wijze gebruikte hij suggesties om zijn cliënten tot verandering aan te zetten.

Milton Erickson is inspirator van John Grinder en Richard Bandler, grondleggers van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Grinder en Bandler hebben de methoden van Erickson uitgewerkt en het eerste NLP boek gepubliceerd: De Structuur van de Magie (1975), uitgeverij Ambo, ISBN 90 263 2016 7.

Voor meer informatie over Milton Erickson klik hier.