Sitemap | Mobiel

Privacy Verklaring

hypnotherapie amsterdam  
Uw Privacy
Cliëntendossier
Voor een doelmatige behandeling is het noodzakelijk en mijn wettelijke plicht dat ik, als je behandelaar, een cliëntendossier aanleg. In dit dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn zoals informatie over je klacht, diagnose, behandelingen en voortgang. Eventueel ook informatie die ik, na jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij je huisarts. Ik doe wat nodig is om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik maatregelen tref om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens. Ten aanzien van je gegevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens in je cliëntendossier blijven twintig jaar bewaard, tenzij je na beëindiging van de therapie anders besluit.

Verwerken van je persoonsgegevens
Ik verwerk onderstaande persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten. Ik gebruik deze gegevens om contact met je op te nemen en ik gebruik ze in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht bestaande uit hypnotherapie en therapeutische sessies.
- Je naam, adres en woonplaats
- Je geboortedatum
- Je telefoonnummer en je e-mail adres

De gegevens uit je dossier kunnen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt uitsluitend
  op jouw verzoek of als je hiervoor toestemming aan mij verleent.
- Door de collega die waarneemt tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiaal overleg.
- Voor het opstellen van de financiële jaarstukken door mijn accountant.

Op de factuur die je na elk consult ontvangt staan gegevens die door je zorgverzekeraar gevraagd worden.
- Je naam, adres en woonplaats
- Je geboortedatum
- De datum, prestatiecode (hypnotherapie) en kosten van het consult
  'Het voorrecht van je leven is om te worden wie je werkelijk bent.'
- Carl Jung -
Contact

Praktijk voor Hypnotherapie
Jan Kruunenberg
Boniplein 45
1094 SC Amsterdam
Tel 06 16058838

NBVH
© J.J. Kruunenberg