hypnotherapie amsterdam

Therapeutisch gesprek

Wederzijds respect, vertrouwen en een gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt vormen de basis voor succesvolle therapie. Een belangrijk deel van de therapie vindt op bewust niveau plaats, als een gesprek van mens tot mens. Hypnotherapie is in dat opzicht gelijk aan andere vormen van psychotherapie. Er wordt vanuit gegaan dat de cliënt bewust of onbewust weet wat de oorzaak van de klacht is en hoe een oplossing bereikt kan worden. Door met je in gesprek te gaan help ik je om betekenisvolle informatie te verzamelen en toe te voegen aan de kennis die je al hebt. Hierdoor krijg je meer duidelijkheid over je hulpvraag en het doel dat je wilt bereiken.

Een gesprek op bewust niveau heeft echter zijn beperkingen omdat slechts een deel van de kennis beschikbaar is. De menselijke psyche kan vergeleken worden met een ijsberg. Het bewuste wordt gevormd door het topje boven water. Het onderbewuste is het deel dat zich onder de oppervlakte bevindt.

Door gebruik te maken van trance en hypnose wordt je onderbewuste toegankelijk en krijg je de beschikking over extra informatie. Het inzicht wat je hierdoor verkrijgt is een belangrijke stap op weg naar verandering.

Passieve imaginatie

Deze behandelmethode wordt passief genoemd omdat de cliënt uitsluitend naar de therapeut luistert, er is geen samenspraak. Het wil niet zeggen dat je passief bent, innerlijk ben je actief bezig. Imaginatie betekent 'beelden vormen'. Terwijl je diep ontspannen in trance bent vertel ik een verhaal. Het verhaal kies ik zodanig dat de symboliek aansluit bij je hulpvraag. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen de aangeboden beelden en je onderbewuste. Je onderbewuste vormt beelden in je gedachten (zoals in dromen). Met behulp van die beelden kun je op symbolische manier een last van je af leggen of ruimte maken om je klacht aan te pakken.

Zo kan ik je in gedachten meenemen naar een bijzondere omgeving met een prachtige waterval. Hier kun je alle spanningen en alles wat je belemmert van je af spoelen en uitrusten. Deze methode lijkt een beetje op het voorlezen van een verhaaltje. Toen je als kind naar een verhaaltje luisterde kon je helemaal wegdromen en vormden zich beelden in je gedachten.

Innerlijk Kind therapie

Een kind is een mens in ontwikkeling en minder weerbaar dan een volwassene. Bedreigende gebeurtenissen in de vroege kinderjaren kunnen soms moeilijk verwerkt worden. Het kind ontwikkelt een strategie om met de situatie om te gaan. Het schikt zich bijvoorbeeld naar de wensen van de ouders om straf te ontlopen of het trekt zich terug in het eigen wereldje om maar niet geconfronteerd te worden met de boze buitenwereld.

Deze strategie is voor het kind een manier om te overleven, het is immers volledig afhankelijk van anderen. Vaak worden deze strategieën verankerd. Ze vormen vaste patronen waardoor je als volwassene nog steeds hetzelfde gedrag hebt als het kind van toen. Je vermijdt het conflict met anderen of je trekt je terug in je eigen wereld. Je weet dat je het liever anders wilt maar je kunt niet anders. Het is alsof dat machteloze kind van vroeger nog steeds een deel van jou is.

Met hypnotherapie maak je contact met je innerlijk kind en neem jij als volwassene de verantwoordelijkheid. Je geeft je innerlijk kind de zorg en de aandacht die het vroeger gemist heeft. Hierdoor zijn je overlevingsstrategieën niet langer nodig en kan je innerlijk kind opgroeien om samen met jou verder gaan. Door contact te maken met je innerlijk kind krijg je de beschikking over keuzemogelijkheden en bereik je in een innerlijke balans. Hierdoor leer je vanuit je eigen vrije wil te beslissen wat jij wilt.