Sitemap

Het Onderbewuste

hypnotherapie amsterdam  
'Je dient je bewust te worden
van hetgeen zich vanuit het
onderbewuste aan je opdringt.'
(Carl Jung)
Het Onderbewuste refereert naar psychische processen die plaatsvinden zonder dat we ons daar bewust van zijn.

Een belangrijk deel van ons handelen vindt onbewust plaats. Denk maar eens aan autorijden of fietsen. Ooit heb je deze vaardigheden geleerd en moest je bewust oefenen. Na verloop van tijd leerde je onbewust de juiste handelingen te verrichten. Als je bij elke handeling steeds stil zou moeten staan dan zou het leven onleefbaar zijn.

Het fundament voor je psychische ontwikkeling is in de eerste jaren van je leven gelegd. Je leerde van je ouders basiskennis over hoe je in het leven staat. Verwachtingen en overtuigingen leerde je onbewust en hebben bijgedragen tot de vorming van je identiteit.

Niet alleen positieve maar ook minder gewenste overtuigingen kunnen op jonge leeftijd onbewust geleerd worden. Op latere leeftijd kun je daardoor belemmeringen ervaren zonder dat je precies weet wat daaraan ten grondslag ligt.

De menselijke psyche kan vergeleken worden met een ijsberg. Het bewuste wordt gevormd door het topje boven water. Het onderbewuste is het deel dat zich onder de oppervlakte bevindt. Het onderbewuste kan aan de bewuste oppervlakte komen in dromen. Dromen worden algemeen beschouwd als het onbewust verwerken van dagelijkse gebeurtenissen.

Hypnotherapie helpt je met het bewust maken van onderbewuste kennis. Je krijgt de beschikking over extra informatie. Het inzicht wat je hierdoor verkrijgt is de eerste stap op weg naar verandering.

Voor meer informatie over het Onderbewuste klik hier.
 
Onderbewuste
NBVH
© J.J. Kruunenberg