Sitemap

Carl Gustav Jung

hypnotherapeut amsterdam  
hypnotherapie - toepassingen
'Je blik zal alleen helder
worden als je in je hart kijkt ...
Wie naar buiten kijkt droomt.
Wie naar binnen kijkt ontwaakt.'
De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) wordt tot een van de belangrijkste psychiaters van de vorige eeuw gerekend. Hij had een eenzame jeugd in een arm domineesgezin. Zijn moeder was depressief en trok zich terug in haar eigen wereld. Jung had in die tijd visioenen en dromen die hem zijn hele leven bezig gehouden hebben.

Volgens Jung is ons bewustzijn ontstaan uit een onbewuste oudere psyche. Het bewuste en het onbewuste werken samen zonder dat het bewuste daar direct invloed op heeft. Jung geeft aan dat de psyche niets magisch heeft. Het is een reëel fenomeen met zijn eigen structuur en zijn eigen wetten.

Psychoanalyse is volgens Jung het zoeken in het verleden naar verborgen psychologische factoren die er voor zorgen dat onjuist op bepaalde gebeurtenissen wordt gereageerd.

Jung stelt dat psychotherapie een vrij contact tussen het bewuste en het onderbewuste bevordert. Blokkades worden verwijderd die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Het is belangrijk dat mensen luisteren naar hun innerlijke stem en er niet tegenin gaan.

Cliënten van Jung droomden van therapie als een verfrissend bad. In hun dromen beleefden ze een wedergeboorte. Dat geeft volgens Jung aan dat inzicht in het onbewuste en de integratie daarvan in de psyche een nieuwe vitaliteit oplevert.

Voor meer informatie over Carl Gustav Jung klik hier.
 
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung
NBVH
© J.J. Kruunenberg